Moliyaviy, operatsion, huquqiy va boshqa tavakkalchiliklar

2020 yil uchun moliyaviy, operatsion, huquqiy va boshqa tavakkalchiliklardan salbiy oqibatlar kuzatilmadi.