Investitsiya salohiyati

Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida “Buxoro – Misken – Urganch – Xiva yo‘nalishini elektrlashtirish” loyihasining borishi haqida ma’lumot.

Osiyo taraqqiyot banki (OTB) Xalqaro moliya instituti (XFI) tomonidan moliyalashtirilgan “Buxoro-Misken-Urganch-Xiva liniyasini elektrlashtirish” loyihasini amalga oshirish jarayonida “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ tomonidan “Ko‘chirish rejasi” va “Atrof-muhitni dastlabki baholash” ekologiya va ko'chirish bo'yicha O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Osiyo taraqqiyot banki (OTB) siyosatiga muvofiq, Osiyo taraqqiyot banki (OTB) va “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ GRP-ET maslahatchilari ishtirokida amalga oshirildi.