Vagonlarni shohobcha yo‘llariga qo‘yib berish va olib chiqish uchun yangi stavkalar

1.  “O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati lokomotiv bilan temir yo‘lga tegishli bo‘lmagan shohobcha yo‘llariga qo‘yib berish va olib chiqish bo‘yicha yangi tariflar kuchga kirishi to‘g‘risida ma’lumot. 

2.  “O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati lokomotiv bilan temir yo‘lga tegishli shohobcha yo‘llariga qo‘yib berish va olib chiqish bo‘yicha yangi tariflar kuchga kirishi to‘g‘risida ma’lumot.