“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ boshqaruvi raisining buyrug‘i “Komplayens-nazorat boshqarmasini boshqarmasining Nizomini tasdiqlash toʻgʻrisida”. (2021-yil 18-oktabrdagi 1034-H-son buyrug‘i).