Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

03:38:12 (GMT +5), dushanba, 6 iyul 2020

"O’zbekiston temir yullari" AJ ning qisqacha yillik ( 2016y.) buxgalteriya balansi


                                                                                                                                                              ming.so’m
Ko’rsatkichlar   nomi asosiy   faoliyat
                                                                           AKTIV
1. Uzoq muddatli aktivlar 10219731945
Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) 10527417487
Eskirish summasi 3423307367
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) 7104110120
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) 417151
Kapital qo’yilmalar 2834711892
Boshqa uzoq muddatli aktivlar 280492782
2. Joriy aktivlar 2978372713
Ishlab chiqarish zahiralari 819530511
Kelgusi davr harajatlari 1366091169
Pul mablag’lari 171917383
Boshqa joriy aktivlar 117495315
Debitorlar, jami 503338335
shu jumladan:    
xaridor va buyurtmachilarning qarzi 163855350
byudjetga bo’nak to’lovlar 7740384
Balans aktivi bo’yicha jami 13198104658
                                                                            PASSIV
1.O’z mablag’lari manbalari 7745794466
Ustav kapitali 614384306
Rezerv kapitali 5737851427
Taksimlanmagan foyda 507693607
boshqa manbalar 885865126
2. Majburiyatlar 5452310192
Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar 4675490146
Boshqa majburiyatlar 14744216
Kreditorlik qarzlar, jami 762075830
shu jumladan:    
beruvchilar va pudratchilar 219818890
byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz 20798130
Balans passivi bo’yicha jami 13198104658
               "O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning  moliyaviy natijalar to’g’risidagi yillik (2016y.)  xisoboti 
                                                                                                                                                      ming.sum
Ko’rsatkichlar   nomi asosiy faoliyat
Maxsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum (NDSsiz) 3362225550
Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 2474622038
Maxsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi 887603512
Davr xarajatlari 568302199Yuklash uchun hujjatlar